Procent składany zapewni środki na emeryturę

Kategoria: Emerytura

procent składany zapewni ci emeryturęProcent składany jest największym matematycznych odkryciem wszech czasów według Alberta Einsteina. Jest to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że odsetki są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i składają się na zysk w okresie następnym. To tylko definicja, najlepiej zobrazuje to konkretny przykład. Celem jest odłożenie do emerytury 1 000 000 zł. W założeniu jest na to 35 lat, inwestując systematycznie każdego miesiąca 500 zł, przy rocznej stopie w wysokości 7 proc, po tym czasie uzbierana kwota sięgnie ok. 660 000 zł już po odliczeniu podatku. Zwiększenie miesięcznej kwoty do 800 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych warunków na niezmienionym poziomie pozwoli na zebranie kwoty 1 060 000 zł. dalej »

Zmiany w systemie emerytalnym nie zaszkodzą rynkowi długu

Kategoria: Inne

zmiany w systemie emerytalnymPlanowana likwidacja funduszy emerytalnych nie spowoduje wielkiego wstrząsu na giełdzie, którego obawiano się w związku z przejęciem przez rządowe agendy akcji prywatnych spółek. Państwo stanie się właścicielem obligacji firm o wartości ponad 9 mld zł, zaś rynek papierów korporacyjnych odczuje brak OFE.

Według planu przedstawionego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego do Funduszy Rezerwy Demograficznej trafi jedna czwarta aktywów OFE,, w tym także obligacje firm, które fundusze emerytalne kupiły ze składek swych klientów. Z wyliczeń domu maklerskiego NWAI wynika, że mowa o papierach osiemdziesięciu firm polskich i zagranicznych o wartości nominalnej przekraczającej 9,1 mld zł, z czego prawie 8,8 mld zł to obligacje spółek, notowane na Catalyst. Pod względem wartości, w tym pakiecie dominują obligacje największych firm, kontrolowanych przez Skarb Państwa, takich jak PGNiG, PKN Orlen, PKO BP, Energa czy Tauron. W gestii państwowego funduszu znajdują się także warte po kilkaset milionów złotych papiery prywatnych firm, np. Cyfrowego Polsatu, Mulimedia Polska, Kruka, Echo Investment czy GTC. dalej »

Oferta banków nie zachęca do oszczędzania na emeryturę

Kategoria: Emerytura

jak oszczędzać na emeryturęPlan wicepremiera Morawieckiego stawia na wzmocnienie polskich oszczędności poprzez fundusze emerytalne, mechanizmy oszczędzania w bankach, firmach ubezpieczeniowych i bezpiecznych funduszach inwestycyjnych. Według raportu „Świadomość emerytalna Polaków” przygotowanego na zlecenie Europejskiego Kongresu Finansowego Polacy zaczęliby chętniej odkładać, gdyby pojawił się program, w którym do wpłat na przyszłą emeryturę dopłacałoby państwo lub pracodawcy.

Oferta rynkowa nie zachęca do oszczędzania, zaś gromadzenie kapitału na rachunkach w domach maklerskich lub w funduszach inwestycyjnych nadal nie jest zbyt popularne ze względu na podwyższone ryzyko.

Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego nie odniosły sukcesu. Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że IKE otworzyło jedynie 850 tys. osób, a IKZE niewiele ponad 550 tys. dalej »

OFE w dalszym ciągu wyprzedają akcje

Kategoria: Inne

OFE znowu traciWedług raportu Trigon Dm kwiecień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym OFE zmniejszały swoje zaangażowanie w akcje. Fundusze zakończyły ten miesiąc ze stratą. Łączne zaangażowanie OFE w akcje było mniejsze w kwietniu o 425 mln zł. Skala sprzedaży była mniejsza niż w marcu (-1,1 mld zł), ale znaczniejsza niż w lutym (-237 mln zł). Po raz kolejny negatywne nastawienie dotyczyło zarówno akcji polskich (-166 mln zł), jak i zagranicznych (-259 mln zł). Udział inwestycji zagranicznych w portfelach OFE to 11,7 proc.

Niemal wszystkie OFE (9 na 12) sprzedawały w kwietniu akcje, skala tego zjawiska była jednak umiarkowana. Podaż w przypadku funduszu, który sprzedał najwięcej (PZU OFE) wyniosła jedynie  75 mln zł. Funduszy z pozytywnym nastawieniem do akcji zagranicznych było więcej, ale skala zakupów była umiarkowana i wyniosła łącznie zaledwie 126 mln zł. Na obraz rynku wpłynęła zatem duża podaż z Aviva OFE w wysokości 294 mln zł – można przeczytać w raporcie. dalej »

Fundusz Legg Mason Senior

Kategoria: Emerytura

jak oszczędzać na emeryturęLegg Mason Senior jest funduszem dostępnym w szerokiej sprzedaży. Większość jego środków pochodzi z programów emerytalnych typu PPE, IKE i IKZE.

Opłata za zarządzanie pobierana przy inwestycji bez emerytalnego opakowania jest nawet dwa razy wyższa. Przy zakupie jednostek Legg Mason Senior nie w ramach PPE. IKE czy IKZE opłata za zarządzanie wynosi 2,5 proc., w przypadku inwestowania z wykorzystaniem prawnych form oszczędzania na emeryturę, jest to ok. 1 – 1,2 proc.

Strategia inwestycyjna Legg Mason Senior należy do bardzo konserwatywnych. Udział akcji w portfelu to 20 – 25 proc. Spółki z WIG20 mają w funduszu istotną reprezentację, co w ostatnich latach przyniosło przeciętne efekty. Zarządzający typują spółki biorąc pod uwagę znacznie dłuższy okres niż konkurenci. Strategia ta ma sporo plusów z punktu widzenia oszczędzających na emeryturę. Inwestorzy nastawieni na maksymalizację zysków w krótkim terminie nie docenią tych zalet. dalej »

Aktywa zgromadzone na IKE wzrosły

Kategoria: Emerytura

aktywa wzrosłyAktywa zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych w formie funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez TFI są warte już 1,7 mld zł. Oznacza to wzrost w 2015 roku o niemal 11 proc. – wynika z danych Analiz Online. Największe oszczędności trzeciofilarowe zgromadziły Pioneer TFI (ponad 0,4 mld zł), NN Investment Partners (220 mln zł) oraz PKO TFI (144 mln zł). Natomiast aktywa indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w ramach TFI zwiększyły się w 2015 roku aż czterokrotnie, do poziomu 250 mln zł.

Według szacunków dokonanych przez Rzeczpospolitą aktywa zgromadzone na wszystkich formach IKE i IKZE (nie tylko TFI) zwiększyły się w 2015 roku łącznie o około 20 proc., do blisko 6,5 mld zł. dalej »

OFE zwiększają w portfelach udział spółek zagranicznych

Kategoria: Emerytura

OFE zwiększają zagraniczne udziałyW 2015 roku istotnie zwiększyło się znaczenie zagranicznych spółek w portfelach OFE, ich udział w zagregowanym portfelu po raz pierwszy przekroczył poziom 10 proc.

Na koniec grudnia 2015 roku wartość akcyjnego portfela sięgała 117 mld zł, w porównaniu do 124 mld zł rok wcześniej. Słabość polskiej giełdy i poszukiwanie płynności i dywersyfikacji spowodowało, że po raz pierwszy w historii zagregowany udział walorów spółek zagranicznych w portfelu akcyjnym był wyższy niż 10 proc. na koniec 2015 roku. Do tej pory zaangażowanie w akcje zagraniczne dochodziło maksymalnie do 8,3 proc. (w 2009 roku).

Największym zaangażowaniem w akcje zagranicznym wykazało się Nationale Nederlanden OFE, stanowiły one 14 proc. części akcyjnej portfela, natomiast najmniejszym OFE Pocztylion – 0,6 proc. dalej »

IKZE w formie polisy dominuje

Kategoria: Emerytura

SIKZE w formie polisypośród różnych form IKZE największą popularnością cieszą się te w formie polisy, stanowią niemal 80 proc. z ponad pół miliona założonych w Polsce kont.

Rzeczpospolita przeanalizowała IKZE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Pod względem wyników najlepiej wypadła AXA Życie. Kolejne miejsca zajęły: Generali Życie i Aviva.

Wpłaty na IKZE w formie ubezpieczenia z UFK dzielone są na część służącą pokryciu kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz część inwestycyjną, która lokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Część składki przeznaczona na opłacenie ochrony bywa niewielka, czasami wręcz symboliczna. Warto sprawdzić zakres przysługującej ochrony. Jej koszty nie są pokrywane z części inwestycyjnej polisy, nie są wliczane do limitu wpłat. dalej »

IKE w formie lokaty bankowej

Kategoria: Emerytura

sam zadbaj o swoją emeryturęLokata w banku jest jedną z najbezpieczniejszych form IKE. Osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie i dziesięć lat temu założyły IKE w Millenium, zarobiły prawie 66 proc.

W ofercie Millenium dostępne jest najatrakcyjniejsze oprocentowanie IKE. Jest to 3 proc. w skali roku. Na kolejnym miejscu pod tym względem uplasował się BPS (2,4 proc.) oraz BGŻ BNP Paribas (1,68 proc.).

Część banków proponuje wyższe odsetki, ale w ramach okresowej promocji.

Konto emerytalne w banku jest bardzo prostym rozwiązaniem. Klient nie ma do wyboru taki wielu opcji, jak w przypadku funduszy. dalej »

Na co zwrócić uwagę przy wyborze IKE

Kategoria: Emerytura

jak wybrać IKEOsobom zainteresowanym oszczędzaniem na emeryturę pozostało jeszcze kilka tygodni na wykorzystanie tegorocznego limitu wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (11 877 zł w 2015 roku). Zaletami jednego z produktów III filaru są przede wszystkim niskie koszty i korzyści podatkowe.

Warto zadbać, by wybrany produkt oferował wiele możliwości inwestycyjnych. W ramach IKE oszczędzający powinni mieć wybór pomiędzy rozwiązaniami o różnym profilu ryzyka. Produkty o różnym profilu ryzyka w ramach jednego produktu umożliwiają odpowiednie dostosowanie portfela do bieżącej sytuacji na rynkach. Inna zaleta to dostęp do rozwiązań umożliwiających inwestycje za granicą. Dzięki temu możliwe jest lepsze zróżnicowanie portfela, a także osiąganie korzyści z dobrej koniunktury na rynkach trudno dostępnych. dalej »